top of page
shutterstock_1102693847.jpg

 Autoritative Grunddata

Adgang til de Autoritative Grunddata - Ejendom, BBR, Salgspriser, Ejere, Vurdering, Planer, Kort, Satellitbilleder, Miljø og Forurening

Autoritative Grunddata

De Autoritative Grunddata fra Realview er en samling af offentlige data, der er grundlæggende og essentielle for forvaltningen af samfundet. Grunddata udgør fundamentet for mange tjenester, produkter og beslutninger på tværs af den offentlige sektor såvel som i private virksomheder og blandt borgere. Med de Autoritative Grunddata fra Realview er man sikker på at disponere på et korrekt og altid opdateret datagrundlag

240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png

BBR - Bygnings- og Boligregistret - registrerer oplysninger om alle ejendomme, bygninger og boliger i Danmark, herunder størrelse, anvendelse, materialer osv.

EJF - Ejerfortegnelsen - indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom

 

DAGI - Danmarks Administrative Geografiske Inddeling - et standardiseret referencedatasæt, som viser landets administrative inddelinger.

DAR - Danmarks Adresseregister - autoritativt register for Danmarks vejnavne og adresser

CPR - Det Centrale Personregister - indeholder oplysninger om alle danske borgere og deres adresser

CVR - Det Centrale Virksomhedsregister - registrerer information om alle registrerede danske virksomheder, herunder ejerskab, branchekode, og status

DHM - Danmarks Højdemodel - indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark og giver mulighed for at producere detaljerede og præcise kort

MAT - Matriklen - er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark

VUR - Ejendomsvurdering - indeholder de offentlige ejendomsvurderinger

Andet - ortofotos, vektorkort, topografiske kortværk, satellitfotos, m.m.

_report3860306953149061562 kopi_edited.jpg

Med Autoritative Grunddata fra Realview
er man sikker på at disponere på et korrekt
og altid opdateret datagrundlag

DAFAGO

Realview er medstifter af DAFAGO, et gratis forum for virksomheder med fælles interesse for anvendelse af Grunddata og andre offentlige data.

 

Læs mere om DAFAGO her: www.dafago.dk

2023_84_40_2_0139_00061244.jpg

Realviews løsninger leveres som selvstændige løsninger eller som integreret del af kundernes egne løsninger. Vi anvender moderne værktøjer og kan integrere til de fleste eksisterende løsninger og teknologier

bottom of page