top of page
shutterstock_433625311.jpg

Energi og Klima

Energidata, Energimærkning, Energioptimering, Risici fra klimaforandringer

Energi og klima

Realview har i flere år arbejdet med udvikling af data der beskriver hvordan vi påvirkes af klimaforandringer og hvilken betydning det har for ejendomsvurdering, forsikring og tilknyttede risici i blandt andet Finanssektoren

Vi var også de første til at bygge en samlet database med alle tilgængelige energimærkedata og forslag til energirenovering for danske ejendomme

I dag er der ingeniør-, klima- og miljøekspertise repræsenteret i alle vores klima- og energiprojekter, fordi området er kompliceret og kræver deltagelse af mange fag- og ekspertiseområder

Indenfor klima- og energiområdet arbejder vi blandt andet med følgende temaer

240212_RealviewFlueben_Grøn.png
240212_RealviewFlueben_Grøn.png
240212_RealviewFlueben_Grøn.png
240212_RealviewFlueben_Grøn.png
240212_RealviewFlueben_Grøn.png

Generelle risici og potentielle økonomiske konsekvenser som følge af ændringer i klimaet med særligt fokus på betydningen for den Finansielle sektor

Stigende havniveauer - klimaforandringer kan medføre stigende havniveauer, hvilket øger risikoen for oversvømmelser langs de danske kyster


Hyppigere og kraftigere nedbør - øget nedbør kan føre til oversvømmelser, erosion, og øget belastning på kloaksystemer og dræningssystemer


Ekstreme vejrhændelser - hyppigere ekstreme vejrhændelser som storme, stormfloder og kraftige vinde kan forårsage ødelæggelse af bygninger, infrastruktur og landbrugsområder


Ændringer i temperatur og nedbørsmønstre - kan påvirke landbrugsproduktionen, vandforsyning og økosystemer, hvilket kan have betydelige konsekvenser for produktion og naturmiljø

Realview udvikler data der analyserer og beskriver konsekvenserne af klimaforandringer, både demografisk og økonomisk. Det sker i samarbejde med førende både private og offentlige virksomheder med de fornødne ingeniør- og miljømæssige kompetencer

240212_RealviewFlueben_Grøn.png
240212_RealviewFlueben_Grøn.png

Komplet fortegnelse over rentable energi-forbedringer i danske ejendomme med detaljerede beskrivelser af emner og økonomi

Komplet fortegnelse over den lovpligtige energimærkning af de danske ejendomme med alle detaljer fra energikonsulenternes opmålinger og beregninger 

2023_84_40_2_0139_00061244.jpg

Realviews løsninger leveres som selvstændige løsninger eller som integreret del af kundernes egne løsninger. Vi anvender moderne værktøjer og kan integrere til de fleste eksisterende løsninger og teknologier

bottom of page