top of page
shutterstock_2233201381-2.jpg

Tingbogsdata

Ejere, pant, byrder og rettigheder i fast ejendom, køretøjer, person- og virksomheder og andelsboliger

Tingbogsdata

Realview Databasen indeholder data fra alle 4 Tingbøger - Ejendomsbogen, Bilbogen, Person- og Virksomhedsbogen samt Andelsbogen.

 

Data om hæftelser/pant anvendes blandt andet i forbindelse med lånesagsbehandling og kreditvurdering. Data benyttes også i forbindelse med gældsinddrivelse for at anslå friværdi, understøttet af de estimerede ejendomssalgspriser som Realview løbende beregner. Tingbogsdata er også en væsentlig datakilde i arbejdet med AML og KYC.

Tingbogsdata indgår i flere forskellige Realview løsninger

240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png

De individuelle Tingsbogsdata findes i Realview Databasen og kan stilles til rådighed i løsninger - snarere end blot et link til en tingbogsattest, som man selv må læse og trække data ud af

Pant/hæftelser og alle tilknyttede detaljer om prioriteter, hæftelsestyper, tinglysnings- og påtegningsdatoer, rentesatser, m.m.

Debitorer/kreditorer med tilstrækkelige oplysninger til identifikation i forbindelse med overvågning, kreditvurdering og gældsinddrivelse

Servitutter, rettigheder og byrder der - eksempelvis behandlet med AI - kan forenkle arbejdsprocesser og generere store omkostningsbesparelser ved sagsbehandling og juridisk vurdering

shutterstock_2044447304.jpg

Med Realview Databasen kan vi sammensætte data til det specifikke formål

240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png

Informationer om virksomheders pansætning af immaterielle- og andre aktiver

Informationer om ejerpantebreve i køretøjer, ejendomme, andelsboliger, virksomheder, m.m.

Alle ejendomstransaktioner fødes i Tinglysningen og kombineret med Grunddata og andre datakilder, kan vi danne konsoliderede data om ejendomsejere, porteføljer og eksponering

2023_84_40_2_0139_00061244.jpg

Realviews løsninger leveres som selvstændige løsninger eller som integreret del af kundernes egne løsninger. Vi anvender moderne værktøjer og kan integrere til de fleste eksisterende løsninger og teknologier

bottom of page