top of page
shutterstock_2179177851.jpg

Bank og Realkredit

Data og værktøjer til brug for udarbejdelse af omkostningseffektive ejendoms-vurderinger, kreditvurdering, kunderådgivning og AML/KYC

Bank og Realkredit

Realview laver løsninger til omkostningseffektive ejendomsvurderinger baseret på unikke kvalitetssikrede data til statistisk værdiestimering og dokumentation. Derudover tilbyder vi services der understøtter kreditvurdering, overvågning, kunderådgivning og arbejdet med AML og KYC.

Nedenfor fremgår nogle af vores løsninger og services målrettet Finanssektoren

240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png

Realviews egne proprietære data om ejendomsmarkedet siden 2001, herunder historiske ejendomsdata og annonceindhold 

Løsninger og værktøjer til udarbejdelse af ejendomsvurderinger, understøttet af alle nødvendige detaljer om transaktioner og ejendomme

Benchmarks til støtte for arbejdet med ejendomsvurdering, herunder lokalområde specifikke data og data til perspektivering

Ejendoms- og transaktionsdata til egen udvikling af AVM-modeller

Services der understøtter kundeovervågning, AML- og KYC-processer med henblik på tracking og sikker identifikation

Afstandsberegninger til udvalgte POI'er, som transport, vindmøller, solcelleparker og andet med betydning for ejendomsvurdering

Porteføljevask og berigelse, blandt andet mod Grunddata til sikring af høj, konsistent og pålidelig datakvalitet i kunders data

2023_84_40_1_0135_00071246.jpg

Realview databasen indeholder alle landets ejendomme, fra fritidsboliger til erhvervsejendomme og vi kan til enhver tid levere et realtidsbillede af data, marked og priser

Vi har markedets længste historik med de fleste data om ejendomsudbud - og salg, transaktioner og ejendomsegenskaber

Vi producerer markedets mest pålidelige statistikker for prisudvikling, prisnedsættelser og liggetid

Vi har mindst én gang vurderet størstedelen af de danske privatboliger

Vi kender lovgivningen og kan sikre at regulatoriske krav imødekommes

Vi har værktøjer der kan benyttes for at forstå den aktuelle markedssituation og konkurrenceforholdene

240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
240212_RealviewFlueben.png
2023_84_40_2_0139_00061244.jpg

Realviews løsninger leveres som selvstændige løsninger eller som integreret del af kundernes egne løsninger. Vi anvender moderne værktøjer og kan integrere til de fleste eksisterende løsninger og teknologier

bottom of page